Aanvraag omgevingsvergunning Smitstraat 26-1

Stadsdeel Oost -
18 oktober 2019

Smitstraat 26-1, 1092 XS: het verbouwen van de zolder en het omzetten van een bergruimte naar een verblijfsruimte, ingekomen op 10 oktober 2019, 4705657/HZ-WABO-2019-010765

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.