Aanvraag omgevingsvergunning Duivendrechtsevaart thv Spaklerweg

Stadsdeel Oost -
18 oktober 2019

Duivendrechtsevaart thv Spaklerweg, 1096 BA: het vervangen van de kademuur van de Duivendrechtsevaart, ingekomen op 8 oktober 2019, 4650017/HZ-WABO-2019-010494

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.