Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Oostpunt (tijdelijke vergunning)

Stadsdeel Oost -
13 september 2019

Oostpunt 1095 KN: het tijdelijk (tot november 2021) verplaatsen van 24 woonboten, verzonden op 13 september 2019, olo 4341195 / HZ-WABO-2019-003700

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.