Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Ringdijk 44, kavel RD 1a

Stadsdeel Oost -
13 september 2019

Ringdijk 44, kavel RD 1a, 1097 AE: het oprichten van een woongebouw met 5 appartementen, verzonden op 13 september 2019, olo 4474553 / HZ-WABO-2019-005743

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.