Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hogeweg 17-1

Stadsdeel Oost -
13 september 2019

Hogeweg 17-1, 1098 BV: het creëren van muurdoorbraken, een dakopbouw met twee dakterrassen en franse balkons aan de achtergevel van de woning, verzonden op 13 september 2019, 4545443/HZ-WABO-2019-006994

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.