Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Eerste Atjehstraat 41-3

Stadsdeel Oost -
13 september 2019

Eerste Atjehstraat 41-3, 1094 KB: het plaatsen van nieuwe kozijnen, dubbelglas en gevelpaneelverandering, verzonden op 13 september 2019, 4544979/HZ-WABO-2019-006982

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.