Aanvraag omgevingsvergunning Ertskade 348

Stadsdeel Oost -
13 september 2019

Ertskade 348, 1019 EZ: het vervangen van een woonschip, ingekomen op 28 augustus 2019, 4621243/HZ-WABO-2019-008554

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.