Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Ringdijk 44 kavel 1D

Stadsdeel Oost -
16 augustus 2019

Ringdijk 44 kavel 1D, 1097 AE: het oprichten van een nieuwbouw woonhuis, verzonden op 16 augustus 2019, olo 4476003 / HZ-WABO-2019-005906

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.