Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Eerste Atjehstraat 45-3

Stadsdeel Oost -
16 augustus 2019

Eerste Atjehstraat 45-3, 1094 KB: het bouwen van een dakopbouw met dakterras, verzonden op 16 augustus 2019, olo 4474623 / HZ-WABO-2019-005750

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.