Aanvraag omgevingsvergunning kap Ornsteinstraat 2

Stadsdeel Oost -
16 augustus 2019

Ornsteinstraat 2, 1097 CZ: het snoeien van 1 boom, ingekomen op 16 augustus 2019, 4601945/HZ-WABO-2019-008162

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.