Aanvraag omgevingsvergunning Hogeweg 82-3

Stadsdeel Oost -
16 augustus 2019

Hogeweg 82-3, 1098 CH: het plaatsen van een dakopbouw met terras, ingekomen op 12 augustus 2019, 4595877/HZ-WABO-2019-008055

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.