Aanvraag omgevingsvergunning kap Eerste Atjehstraat 81-H

Stadsdeel Oost -
17 mei 2019

Eerste Atjehstraat 81-H, 1094 KD: kap van 1 boom, ingekomen op 15 mei 2019, 4417091/HZ-WABO-2019-004668

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.