Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Retiefstraat 8D

Stadsdeel Oost -
17 april 2019

Retiefstraat 8D, 1092 XC: het doorbreken van een muurdoorbraak, verzonden op 17 april 2019, olo 4268175 / HZ-WABO-2019-002408;

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.