Aanvraag omgevingsvergunning John Blankensteinstraat 1-A

Stadsdeel Oost -
17 april 2019

John Blankensteinstraat 1-A, 1095 MB: Het plaatsen van een medicijnuitgifterobot in een bestaand kozijn, ingekomen op 16 april 2019, 4353619/HZ-WABO-2019-003594

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.