Aanvraag omgevingsvergunning Molukkenstraat 75-H

Stadsdeel Oost -
17 april 2019

Molukkenstraat 75-H, 1095 AX: het vernieuwen en vergroten van een grondvloer, ingekomen op 15 april 2019, 4352119/HZ-WABO-2019-003578

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.