Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Linnaeuskade thv 20

Stadsdeel Oost -
10 augustus 2018

Linnaeuskade thv 20, 1098 BE: het vervangen van de speelkooi in verband met ophogen en verschuiven van de waterkering, verzonden op 10 augustus 2018, OLO 3546591/HZ-WABO-2018-003115;

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.