Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Hoek Nico Jessekade en Fritz Dietrich Kahlenbergstraat (buiten behandeling)

Stadsdeel Oost -
10 augustus 2018

Hoek Nico Jessekade en Fritz Dietrich Kahlenbergstraat : het plaatsen van steigers op de hoek Nico Jessekade - Fritz Dietrich Kahlenbergstraat in 2 opgedeelde swa-ste5 vlakken, verzonden op 10 augustus 2018, OLO 3410943/HZ_WABO-2018-006009;

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.