Aanvraag omgevingsvergunning IJburglaan 1504

Stadsdeel Oost -
10 augustus 2018

IJburglaan 1504, 1087 MA: het aanbrengen van een extra vloer in de huidige twee verdiepingshoge inpandige patio van de woning t.b.v een kantoor aan huis. ingekomen op 10 augustus 2018. 3850001/ HZ_WABO-2018-010375

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.