Aanvraag omgevingsvergunning Javastraat 152B

Stadsdeel Oost -
13 juli 2018

Javastraat 152B, 1095 CL: het omzetten van een woning naar twee woningen (bouwkundige splitsing), ingekomen op 12 juli 2018, 3797459/ HZ-WABO-2018-009017

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.