Aanvraag omgevingsvergunning Newtonstraat 71-2

Stadsdeel Oost -
13 juli 2018

Newtonstraat 71-2, 1098 HA: het omzetten van een bovenhuis bestaande uit 3 etages omzetten naar 2 woningen, ingekomen op 12 juli 2018, 3799019/ HZ-WABO-2018-009068

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.