Aanvraag omgevingsvergunning Eerste Van Swindenstraat 379

Stadsdeel Oost -
13 juli 2018

Eerste Van Swindenstraat 379, 1093 GB: het plaatsen van een akoestische omkasting op het dak, ingekomen op 12 juli 2018. 3798685/HZ_WABO-2018-009055

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.