Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Zouthaven (kadastrale sectie G, nummer 4574)

Stadsdeel Oost -
14 juni 2018

Zouthaven (kadastrale sectie G, nummer 4574), 1019 BR: bouwen van een nieuw transferpunt, verzonden op 14 juni 2018, OLO 3100051/HZ-WABO-2017-009819;

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.