Aanvraag omgevingsvergunning Levantkade 168

Stadsdeel Oost -
14 juni 2018

Levantkade 168, 1019 BG: aanpassingen op reeds verleende bouwvergunning van ons woonschip op de Levantkade 168 (de Mado). ingekomen op 14 juni 2018. 3731927/HZ_WABO-2018-007475

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.