Aanvraag omgevingsvergunning kap Zeeburgerkade 380

Stadsdeel Oost -
14 juni 2018

Zeeburgerkade 380, 1019 HP: het kappen van 4 bomen, ingekomen op 13 juni 2018, 3731997/HZ_WABO-2018-007529

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.