Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Cornelis Douweskanaal-West, nabij het gebouw tt. Vasumweg 151

Stadsdeel Noord -
1 juli 2020
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het Cornelis Douweskanaal-West, nabij het gebouw tt. Vasumweg 151, 1033 SG op 22 juni 2020 een omgevingsvergunning heeft verleend voor het plaatsen van 6 meerpalen ("bouwen").

Dossiernummer: OLO5149483/Z2020-N001693

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.

Vergunningsstukken per e-mail opvragen