Besluit omgevingsvergunning kap terrein Zamenhofstraat 52

Stadsdeel Noord -
1 juli 2020
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het terrein Zamenhofstraat 52, 1022 AD op 24 juni 2020 een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kappen van 3 bomen ("vellen van een houtopstand").

Dossiernummer: OLO5149083/Z2020-N001683

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.

Vergunningsstukken per e-mail opvragen