Aanvraag omgevingsvergunning kap terrein nabij Buikslotermeerplein 2000

Stadsdeel Noord -
1 april 2020
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het terrein nabij het Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL op 5 maart 2020 een aanvraag heeft ontvangen om een omgevingsvergunning voor het vervangen van 439 diverse bomen op verspreide locaties in de openbare ruimte van stadsdeel Noord ("vellen of doen vellen van houtopstand").

Dossiernummer: OLO4946465/Z2020-N001001

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.