Aanvraag omgevingsvergunning kap gebied Bongerd-Banne Buiksloot

Stadsdeel Noord -
4 december 2019
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het gebied Bongerd-Banne Buiksloot, 1034 SH op 15 november 2019 een aanvraag heeft ontvangen om een omgevingsvergunning voor het beheren van het bomenbestand met een jaarvergunning voor de volgende gebieden:

Activiteit 1. complex 8050 Binnenvaart, gelegen tussen:

- de Westerlengte, de Ijdoornlaan, het Parlevinkerpad en de Binnenvaart.

Activiteit 2: complex 8195 Viermasterstraat, gelegen tussen:

- de Banne Buikslootlaan, het Korvetpad, het Koopvaardersplantsoen en de Klipperstraat.

Activiteit 3: complex 8278 Overslag, gelegen tussen:

- de Westerlengte, de Binnenvaart, het Parlevinkerpad en Overslag.

Activiteit 4: complex 8291 Pinasstraat, gelegen tussen:

- de Pinasstraat, de Marjoleinstraat, het Barkpad en de Karveelstraat.

Activiteit 5: complex 8365 Tutti Frutti, gelegen tussen:

- de Pomonastraat, de Werktuigstraat, de Moestuinlaan en de Landsmeerderdijk.

Activiteit 6: complex 8397 Midscheeps, gelegen tussen:

- het Achtersteven, het Tussendek, de Westerlengte en Midscheeps. ("vellen of doen vellen van houtopstand").

Dossiernummer: OLO4779717/19-5063

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.