Aanvraag omgevingsvergunning gebouw Midwoudpad 61

Stadsdeel Noord -
4 december 2019
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het gebouw Midwoudpad 61, 1024 MC op 19 november 2019 een aanvraag heeft ontvangen om een omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van het gebouw door middel van een uitbouw ("bouwen").

Dossiernummer: OLO4787021/19-5097

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.