Aanvraag omgevingsvergunning gebouw Durgerdammerdijk 72

Stadsdeel Noord -
4 december 2019
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het gebouw Durgerdammerdijk 72, 1026 CB op 21 november 2019 een aanvraag heeft ontvangen om een omgevingsvergunning voor het slopen en vervangen van een Rijksmonument door een nieuwbouw woning ("bouwen", "verrichten van handelingen aan een rijksmonument", "slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht" en "verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten").

Dossiernummer: OLO4786283/19-5115

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.