Aanvraag omgevingsvergunning waterperceel Appelweg 40

Stadsdeel Noord -
4 december 2019
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het waterperceel Appelweg 40, 1033 AV op 16 november 2019 een aanvraag heeft ontvangen om een omgevingsvergunning voor het vervangen van de huidige woonboot door een duurzame, nieuw te bouwen woonark ("bouwen").

Dossiernummer: OLO4780751/19-5050

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.