Aanvraag omgevingsvergunning gebouw Papaverweg 22-28

Stadsdeel Noord -
4 december 2019
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het gebouw Papaverweg 22-28, 1032 KJ op 12 november 2019 een aanvraag heeft ontvangen om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming en het intern verbouwen van het pand ten behoeve van een hotel ("bouwen").

Dossiernummer: OLO4769483/19-5012

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.