Aanvraag ligplaatsvergunning waterperceel Appelweg 8

Stadsdeel Noord -
4 december 2019
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het waterperceel Appelweg 8, 1033 AT op 20 november 2019 een verzoek heeft ontvangen om een vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonschip.

Dossiernummer: 19-5090

Dit is een kennisgeving. Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.