Inspraak Stedenbouwkundig Plan IJdoornschoollocatie

Stadsdeel Noord -
17 mei 2019

Inspraak Stedenbouwkundig Plan IJdoornschoollocatie Amsterdam-Noord

Het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie Amsterdam-Noord heeft het Stedenbouwkundig Plan IJdoornschoollocatie vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van vrijdag 31 mei 2019 tot en met donderdag 11 juli 2019.

Hierbij nodig ik u uit voor een informatie-/inspraakavond over het Stedenbouwkundig Plan IJdoornschoollocatie Amsterdam Noord. In het eerste uur van de avond wordt u geïnformeerd over het Stedenbouwkundig Plan. Daarnaast wordt informatie gegeven over de procedure met betrekking tot het Bestemmingsplan.

In het tweede uur wordt u in de gelegenheid gesteld op het Stedenbouwkundig Plan in te spreken. Deze gecombineerde informatie-/inspraakavond vindt plaats op:

Datum: donderdag 13 juni 2019 van 19.00-21.00 uur

Locatie: IJdoornschool; Alkmaarstraat 14 Amsterdam-Noord

Het Stedenbouwkundig Plan

Het Stedenbouwkundig Plan is de conceptversie van het ontwerp Stedenbouwkundig Plan dat voor inspraak is vrijgegeven. De inspraakperiode loopt van vrijdag 31 mei 2019 tot en met donderdag 11 juli 2019.

De IJdoornschoollocatie is gelegen tussen de Werengouw, de Volendammerweg, het Koedijkpad en de Katrijpstraat. Het ligt tegenover het nieuw ontwikkelde Waterlandplein.

Op de IJdoornschoollocatie kunnen ca. 125 sociale huurappartementen worden gebouwd. Na het vaststellen van zowel het Stedenbouwkundig Plan als het Bestemmingsplan is het mogelijk eind 2020 te starten met de woningbouw en deze in 2022 op te leveren. Het Stedenbouwkundig Plan IJdoornschoollocatie is opgesteld door de woningcorporatie Ymere en Atelier Dutch, waarbij een stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam is betrokken.

Korte typering Stedenbouwkundig Plan

  • Ontwikkeling van ca. 125 sociale huurwoningen. Zoveel mogelijk voor de doelgroep senioren.
  • Parkeren in de openbare ruimte.
  • Appartementengebouw van 8 tot 9 bouwlagen.

Ter inzage

Het Stedenbouwkundig Plan IJdoornschoollocatie Amsterdam Noord ligt van vrijdag 31 mei 2019 tot en met donderdag 11 juli 2019 voor iedereen ter inzage bij de:

  • De afsprakenbalie van het stadsdeelhuis Amsterdam-Noord, Buikslotermeerplein 2000. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
  • Of is digitaal te raadplegen via de website: https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen

Schriftelijke reacties

In de periode van vrijdag 31 mei 2019 tot en met donderdag 11 juli 2019 kunt u uw reactie op het Stedenbouwkundig Plan IJdoornschoollocatie sturen aan mw. M. de Jonker via m.de.jonker@amsterdam.nl of:

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord

T.a.v. mw. M. de Jonker

Postbus 37608; 1030 BB Amsterdam

Inspraakreacties die vóór 31 mei of na 11 juli 2019 worden ingediend blijven buiten behandeling.

Verdere procedure

Na de inspraakperiode worden de inspraakreacties van een antwoord voorzien in een Nota van Beantwoording. Bekeken wordt of de inspraakreacties aanleiding geven het Stedenbouwkundig Plan IJdoornschoollocatie aan te passen. Vervolgens wordt de bestuurscommissie Noord verzocht het definitieve Stedenbouwkundig Plan IJdoornschoollocatie aan het eind van het jaar aan de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam ter vaststelling aan te bieden.

Voor meer informatie over het Stedenbouwkundig Plan IJdoornschoollocatie of de informatie-/inspraakavond kunt u contact opnemen met mw. M. de Jonker (m.de.jonker@amsterdam.nl).

Met vriendelijke groet,

P. Witte

Projectmanager Waterlandpleinbuurt

Gemeente Amsterdam

Stedenbouwkundig Plan (PDF, 5.9 MB)