Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure perceel Nieuwendammerdijk 538

Stadsdeel Noord -
15 mei 2019
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het perceel Nieuwendammerdijk 538, 1023 BX op 8 mei 2019 de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het realiseren van een horeca locatie ("bouwen", "uitvoeren van een werk of werkzaamheden" en "gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met ruimtelijke regels") buiten behandeling heeft gesteld.

Dossiernummer: OLO4232153/19-2347

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.