Aanvraag omgevingsvergunning water in de Noorder IJplas

Stadsdeel Noord -
18 april 2018
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het water in de Noorder IJplas, 1037 RR op 31 maart 2018 een aanvraag heeft ontvangen om een omgevingsvergunning voor het realiseren van een drijvend zonnepark ("bouwen" en "gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met ruimtelijke regels").

Dossiernummer: OLO3575561/Z18-84551

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.