Aanvraag omgevingsvergunning kap terrein aan de Paterslaan 10 'Volkstuinenpark Rust en Vreugd'

Stadsdeel Noord -
11 april 2018

Dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het terrein aan de Paterslaan 10 'Volkstuinenpark Rust en Vreugd', 1023 NZ op 3 april 2018 een aanvraag heeft ontvangen om een omgevingsvergunning voor het kappen van 14 bomen ("vellen of doen vellen van houtopstand").

Dossiernummer: OLO3581409/Z18-84553

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.