Inspraak Stedenbouwkundig Plan Appelweg / Oostzanerdijk

Stadsdeel Noord -
22 juni 2017

Het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie Noord heeft het Stedenbouwkundig Plan Appelweg/Oostzanerdijk vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van maandag 26 juni tot en met vrijdag 4 augustus 2017.

Het Stedenbouwkundige Plan is opgesteld door de gemeente en beslaat in hoofdlijnen de volgende onderdelen:

  • Oostzanerdijk: drie dijkwoningen van één á twee bouwlagen en een mansardedak.
  • Appelweg: 12 eengezinswoningen van twee á drie bouwlagen aan de ventweg.
  • Kruising Appelweg/Oostzanerdijk: in de loop van 2017 wordt, in opdracht van het gebiedsteam Noord West, van het stadsdeel Noord, een studie gedaan naar de verkeerssituatie van de hele Appelweg.

Bij de nadere uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan worden de voorstellen uit de studie meegenomen en bij de realisatie van het project Appelweg/Oostzanerdijk uitgevoerd.

Inspraakavond
Op maandag 10 juli 2017 wordt tussen 19.00 en 20.30 uur een inspraakavond gehouden in de Blauwe Zaal van het Zonnehuis, Zonneplein 30 in Amsterdam Noord.

Ter inzage
Het Stedenbouwkundig Plan Appelweg/Oostzanerdijk ligt van maandag 26 juni tot en met vrijdag 4 augustus 2017 voor iedereen ter inzage bij:

de afsprakenbalie van het stadsdeelhuis Amsterdam-Noord
Buikslotermeerplein 2000

van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Schriftelijke reactie
In de periode van maandag 26 juni tot en met vrijdag 4 augustus 2017 kunt u uw reactie op het Stedenbouwkundige Plan sturen aan t.massop@amsterdam.nl of schriftelijk naar:

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord
t.a.v. mevrouw T. Massop
Antwoordnummer 12006 (een postzegel is niet nodig)
1000 PM AMSTERDAM

Verdere procedure
Na de inspraakperiode wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is het Stedenbouwkundige Plan aan te passen naar aanleiding van de binnengekomen reacties. Vervolgens wordt de bestuurscommissie Amsterdam-Noord verzocht het definitieve Stedenbouwkundige Plan vast te stellen. Voor meer informatie over het Stedenbouwkundig Plan of de inspraakbijeenkomst, kunt u contact opnemen met mevrouw T. Massop, t.massop@amsterdam.nl.