Aanvraag omgevingsvergunning Nabij Westpoort

Stadsdeel Nieuw-West -
30 december 2020

Nabij Westpoort, aanvraag voor het realiseren van een nieuw regiokantoor voor Alliander, ontvangen op 24 december 2020. OLO 5663073.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.