Aanvraag omgevingsvergunning Jaagpad iets voor de bocht naar de Riekerweg

Stadsdeel Nieuw-West -
29 juli 2020

Jaagpad iets voor de bocht naar de Riekerweg, aanvraag handelen in strijd met bestemmingsplan, ontvangen 27 juli 2020, OLO 5352979.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.