Aanvraag omgevingsvergunning Eduard Vetemanstraat 1

Stadsdeel Nieuw-West -
1 juli 2020

Eduard Vetemanstraat 1, 1064BS, aanvraag voor het uitbreiden van de tuin, ontvangen op 24 juni 2020. OLO 5259133.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.