Aanvraag omgevingsvergunning Liedekerkeplantsoen 17

Stadsdeel Nieuw-West -
1 juli 2020

Liedekerkeplantsoen 17, 1066WP, aanvraag voor het realiseren van een dakopbouw als uitbreiding van de tweede verdieping, ontvangen op 24 juni 2020. OLO 5268237.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.