Aanvraag omgevingsvergunning Tijnmuiden 57

Stadsdeel Nieuw-West -
1 juli 2020

Tijnmuiden 57, 1046AK, aanvraag voor het realiseren van een terrasvergunning om buiten tuinmeubilair te mogen plaatsen, ontvangen op 24 juni 2020. OLO 5268853.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.