Aanvraag omgevingsvergunning President Allendelaan 4

Stadsdeel Nieuw-West -
11 maart 2020

President Allendelaan 4, 1064GW, handelen in strijd met een bestemmingsplan aanleggen van een terras, ontvangen op 5 maart 2020, OLO 4997963.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.