Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Riekerweg 15

Stadsdeel Nieuw-West -
4 september 2019

Riekerweg 15, 1066BT, voor het vellen van 20 houtopstanden, verlenging verzonden op 2 september 2019, OLO 4534005.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.