Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Oostoever 1

Stadsdeel Nieuw-West -
24 juli 2019

RECTIFICATIE

Het was:

Oostoever 1, 1064GV, aanvraag voor een exploitatievergunning voor een alcoholvrij horecabedrijf zonder terras, voor East Shore, ontvangen op 20 juli 2019, dossiernummer NW19-07433.

Moet zijn:

Oostoever 1, 1064GV, aanvraag voor een exploitatievergunning voor een alcoholvrij horecabedrijf met terras, voor East Shore, ontvangen op 20 juli 2019, dossiernummer NW19-07433.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, afdeling Vergunningen
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: info@nieuwwest.amsterdam.nl.