Aanvraag omgevingsvergunning kap Riekerweg 15

Stadsdeel Nieuw-West -
17 juli 2019

Riekerweg 15, 1066BT, aanvraag voor het kappen van 20 bomen, ontvangen op 10 juli 2019, OLO 4534005.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.