Aanvraag omgevingsvergunning kap Riekerweg 15

Stadsdeel Nieuw-West -
19 december 2018

Riekerweg 15, 1066BT, aanvraag voor het kappen van 9 bomen op tuinpark Ons Buiten, ontvangen op 14 december 2018, OLO 4096457.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.