Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning ter hoogte van Riekerweg

Stadsdeel Nieuw-West -
18 juli 2018

Ter hoogte van Riekerweg, voor het realiseren van een werkterrein met een instandhoudingstermijn van 6 jaar en het vellen van houtopstanden, verlenging verzonden op 11 juli 2018,OLO 3697115.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.