Aanvraag omgevingsvergunning Riekerweg

Stadsdeel Nieuw-West -
13 juni 2018

Riekerweg, 1066BT, aanvraag voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan om de gronden tijdelijk te gebruiken als werkterrein ten behoeve van de realisatie van Zuidasdok en het kappen van 217 bomen, ontvangen op 7 juni 2018, OLO 3697497.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.